Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci kategorisi için herhangi bir yaş sınır yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık programlarında öğrenci olmak yeterlidir.

Evet. Yarışmaya şartnamede belirtilen bölümlere kayıtlı lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

Evet. Yarışmaya öğrenci kategorisinden katılan grup üyelerinin tümünün öğrenci olması, genç tasarımcılar kategorisinden katılan grup üyelerinin ise 30 yaş altında genç tasarımcılar olması gerekmektedir.

Şartname kapsamında belirlenen temalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda var olan bir işleve yeni bir tasarım veya yeni bir ihtiyaç üzerinden belirlenen bir işlev için bir tasarım üretilebilir. Tasarımın konsepti için seçilen tema ve sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda her ikisinin de üretilmesi mümkündür.

Kategorilerde işlevler doğrultusunda bir kısıt yoktur. Bu anlamda yarışmacılara esnek bir yelpaze sunulmuştur. Tasarımlar, yarışmacıların şartname kapsamında belirlenen temalardan (Sürdürülebilir Tasarım, Esneklik, Biofilik Tasarım, Dijitalleşme, Evrensel Tasarım) en az birini karşılayacak ve bir ya da birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin ışığında yapılmalıdır.

Satın alma ödülü jüri çalışması sonucu ödül kategorisine girememiş fakat yarışmayı düzenleyen firma ve jürinin görüşleri doğrultusunda değerli görülen projeye verilen ödüldür.

Evet. Metalden Fikirler Ulusal Ürün Yarışması seneye tekrarlanacaktır.